МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВОТО

DIVERSITY IN THE UNITY

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Брой 2012

ТЕМА НА БРОЯ:
„СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАУКАТА“

 

 

АВТОРИ

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩ БРОЙ

ТЕКУЩ БРОЙ

ИЗДАНИЯ

2014

2012

2011

2010

ЗА ВРЪЗКА С РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ